ועד האגודה

ברכת שחיה 2017 – נהלים

View Fullscreen

https://kdvir.org.il/wp-content/uploads/2018/07/סיכום-ישיבת-וועד-אגודה-4.18.pdf

סיכום ישיבת וועד אגודה 4.18

סיכום של ישיבת וועד מנהל מס' / 017110 מתאריך / 1 דצמבר / 110

סכום ישיבת סיכום ישיבת וועד אגודה 3-17 30 למרץ

עדכון חודש אפריל

  • איסוף גזם: יום א'

  • איסוף אשפה: א', ג', ו'