ועד האגודה

סיכום ישיבת וועד אגודה מס 8_21 אוקטובר 2021

סיכום ישיבת וועד אגודה מס 7_21 ספטמבר 2021

סיכום ישיבת וועד אגודה מס 6_21 אוגוסט 2021

וועד האגודה מס' 5/21   יולי 2021

סיכום ישיבת וועד אגודה 4.18

סיכום של ישיבת וועד מנהל מס' / 017110 מתאריך / 1 דצמבר / 110

סכום ישיבת סיכום ישיבת וועד אגודה 3-17 30 למרץ

עדכון חודש אפריל

  • איסוף גזם: יום א'

  • איסוף אשפה: א', ג', ו'