קול קורא לבחירת נציגי ציבור

קול קורא לבחירת נציגי ציבור

                                        מועצת חינוך         ספטמבר 2020 

                               קול קורא לבחירת נציגי ציבור

מועצת החינוך מזמינה את החברים/ות בקהילה להצטרף למועצת החינוך, כנציגי ציבור, למעורבות, הובלה ולהשפעה על מערכת החינוך בדביר!

במועצת החינוך הנוכחית מכהנים  9  חברות וחברים :

בני רותם (יו"ר), יואב גולקמן, ירושלים סלע, הדס נגר-תורג'מן, מורן אשכנזי-אדלר. ברית לוין, הילה ז'נסקר-פז, אלינור טל, ערן להב.                             בני מבקש לסיים את תפקידו כיו"ר וימלא את תפקידו עד לבחירת יו"ר אחר ע"י המועצת, לאחר הבחירות הנוכחיות.   

מנהלות הגיל הרך והחינוך החברתי משתתפות קבועות בישיבות.

כל כהונה(קדנציה) של חבר במועצת חינוך היא לתקופה של שנתיים, החל מחודש ספטמבר בשנה קלנדרית.  אין מגבלה על מספר הקדנציות (במקרה שבו חבר מועצה נבחר שוב בבחירות דמוקרטיות).

השנה מסיימות את הקדנציה שלוש החברות הבאות (וזכאיות להגיש מחדש את מועמדתן): מורן אשכנזי/אדלר, ירושלים סלע והדס נגר-תורג'מן.  

המקומות שלהן נפתחים לכלל חברי הקהילה. במידה ויהיו יותר משלושה מועמדים/ות, תערכנה הבחירות ביניהם/ן.

להגשת מועמדות, לפרטים ושאלות ניתן לפנות אל מיכה סלע או עוזי הניג.

הבחירות יתקיימו בתאריכים 24 ו-25 לחודש ספטמבר 2020

הגשת המועמדות תתאפשר עד לתאריך ה – 13.9.20

                                                          בברכה ובהצלחה

                                     מיכה סלע                                 עוזי הניג

                                   וועדת ביקורת                          מנהל האגודה                        

                                  050-8867466                        054-2001306                       

                               micsela@gmail.com       uzihenig@gmai.com                                          

מצ"ב מסמך המפרט את הגדרות התפקיד של מועצת החינוך  

השארת תגובה