היום זה קרה, סימנו את שנת הלימודים תש"ף.

היום זה קרה, סימנו את שנת הלימודים תש"ף.

חופשה נעימה לכל תלמידי בית הספר יובלי הנגב

השארת תגובה