התחדשות צוות מניעה דביר-סיכום פגישה מיום 7.1.2019

התחדשות צוות מניעה דביר-סיכום פגישה מיום 7.1.2019

התחדשות צוות מניעה דביר- סיכום פגישה מיום 7.1.2019

השבוע התקיימה פגישה שנייה בנושא חידוש צוות מניעה. במפגש דובר על הנעשה בנושא בעבר ועל הרלוונטיות. חידדנו את תפקיד הצוות ואת גבולות הגזרה שלו, כמו כן הוסבר והובהר ההבדל המהותי שבין צוות מניעה לצוותים אחרים הפועלים בקהילה.
 
מטרת הצוות
ראשית חשוב להבהיר כי צוות מניעה נועד לשרת את הקהילה והוא פועל בהתאם לצרכיה המשתנים. הצוות יתמקד במטרות המרכזיות הבאות:

להוות גוף מתכלל, מייעץ, חושב ובונה מדיניות קהילתית בנושא הסיכון והמניעה. הצוות כפוף לוועד האגודה. לאחר מיפוי ושיח קהילתי,הצוות יבנה את התוכנית עבודה שלו למהלך השנה.

צוות מניעה יתן מענה מיידי לסיטואציות סיכוניות בקהילה, ככל שיידרש על ידי הצוותים השונים ו/או הקהילה.

 
שיטת העבודה

  • מדיניות המניעה תבנה בשיתוף הצוותים הרלוונטיים: חינוך, מועצה, צוות בינוי קהילתי ועוד.
  • יפורסם קול קורא הפותח ומזמין תושבים ובעלי ידע בתחום לקחת חלק בצוות זה.

חברי הצוות
הצוות כפוף לוועד אגודה ובין חבריו נמנים: נציגות הורים – דגנית בר משה וליאת ברגר, טל שם טוב-אחראית תחום הסיכון מטעם המועצה, מורן לוי-עו"ס דביר, נועם בן אשר-מנהל החינוך, ירושלים סלע-מועצת חינוך, ליאור חיון-יו"ר האגודה, עוזי הוניג-מנהל האגודה.

בברכה,
צוות מניעה וועד האגודה
[18:12, 13/1/2019] אילנה לוין: https://www.facebook.com/100000175222861/posts/2517587138257102/

השארת תגובה