בינוי קהילתי – סיכום פרוטוקול ישיבה 3/12/2018

נוכחים: טל חורש בליט, מיכל גומא, ערן צור, דגנית בר משה, אורית גולני, נורית ביננפלד,אילנה לוין, בני רותם, חווה יצקר, גיא צוקרמן, אדי ז'נסקר עוזי הניג.

  1. נורית מדווחת על מפגש מועמדים שאורגן על ידי ועדת קליטה.
  • בני רותם  הגיע כנציג מועצת חינוך . מציג כי מועצת חינוך מעוניינת לבחון בתהליך קהילתי את המודל ההפעלה של מערכת החינוך הבלתי פורמלי א'-ו' ושל הגיל הרך.

כיום מועצת חינוך פועלת בצוותונים.

מטרות התהליך: 1) הגדרת מטרות וערכים בחינוך הבלתי פורמלי.

2) קיום דיאלוג כלל קהילתי משותף בניסיון לבחון מודלים של הפעלת שלדג.

3) בחירת המודל הרצוי.

מתקיים דיון לגבי הנושא. איך להיות מכוונים לתוצאה הרצויה, איך לשתף את כלל הציבור. פרסום מראש שכולל את לוח הזמנים, שיתוף פעולה עם הצוותים החינוכיים, עידכון הציבור.

  • אדי ז'נסקנר מעלה את נושא קמיני העץ. מדבר על כך שהם מטרד אובייקטיבי וסובייקטיבי. מעוניין להעלות את הנושא למודעות של כלל הציבור.

מציינים שישנו תקן להתקנה, ויש לאכוף אותו, אך בעייתי כי נמצא בידי המועצה לאכפו. אדי מבקש לבחון תהליך של בניית הסכמות בקהילה. 

בני מציג מדוע חשוב לו קמין עץ ושמקפיד על תקינה. רוב במדינות לא הוציאו חוק נגד קמינים.

אדי ובני העשירו את ידעותינו בנושא הקמינים. אך אין אפשרות לכפות דעה,אלא להתחשב ולהקפיד על התקנים כרגע. אדי חושב להביא מומחה שידבר עם הציבור.

השארת תגובה