בינוי קהילתי – סיכום פרוטוקול ישיבה 24/12/2018

נוכחים: מיכל גומא, ערן צור, דגנית בר משה, , נורית ביננפלד, אילנה לוין, רביב זדה..

  1. ערן מספר כי יש שני נושאים גדולים על הפרק בריכה ובית כנסת עליהם נדבר בפעם הבאה. נזמין את האחראים.
  • הצגת קפה קהילה או בשמו הישן קפה אגודה לאחר עבודה בצוותון. 

המטרות: מקום מפגש להעלאת נושאים עקרוניים ברמה הקהילתית שמצריכים שיח והבנות.הנושאים יוצגו בדרך שמזמנת חיבור ושיח, תוך כדי המפגש תווצר גם הכרות.

תדירות אחת לחודש וחצי בימי שישי בבוקר. 8:30-10:00

מחשבה אולי בשולחנות עגולים לחשוב על השאלה איך הייתי רוצה להביע את דעתי בדביר. תקשורת בדביר. הצעות נוספות שעלו, היו להתחיל בנושא בוער שמתוכו השיח ישתנה. בסגנון הייד פארק (הצגה של חמש דקות של הבעת דיעה בפני הקהל) עם כללים איך השיח וההצגה מתנהלים. לבדוק איך אפשר לפתוח עם שיח בקהילה שמאפשר חשיפה לדעות, הקשבה והתחשבות.

נבחר תאריך 11.1.19. וחולקו המשימות.

השארת תגובה