דביר תכניות פיתוח מתחם חינוך

דביר תכניות פיתוח מתחם חינוך

פיתוח, גינון והשקיה

מפרט טכני לביצוע מערכות השקיה בגן הנוי

מפרט פרטים

  • תכנון מיקום הבמה נמצא במפות מס' 2 ו 3

כתב כמויות
מפה 2

השארת תגובה