בנושא חדר האוכל

בנושא חדר האוכל

שלום לכולם

נושא חדר האוכל יבוא לאסיפת קיבוץ במהלך חודש ספטמבר (על כך תבוא הודעה מראש)

באסיפה ינתן דיווח על מצבו של חדר האוכל וצעדי ההתייעלות שנעשו בו.

ונקבל החלטה לגבי ארוחות שישי בערב.

לעת עתה ועד שיוחלט אחרת, ארוחות שישי ערב ממשיכות כפי שהן באותה מתכונת.

 שבוע טוב !  גליה

השארת תגובה