פרוטוקול ישיבת מועצת חינוך 8.5.17

סיכום ישיבת מועצת חינוך מיום 8.5.17

נוכחים :

עוזי הניג, שני בורשן, הילה צפריר, עמית וייץ, מור בקון, ענבל לואיס, נורית ביננפלד, דרור טל, שלומית לבבי, מיכה סלע, לילי בירקנפלד

חסרים:

דותן הורוביץ, עפרה מלכא.

נושאי הישיבה:

 1. חינוך חברתי:
  • שלדג – מצב חלוקת השכבות וכוח האדם עם כניסת שלב ג' עד ספטמבר
  • שלדגמחירים עבור כניסת שלב ג' עד ספטמבר
  • שלדג – מצב חלוקת השכבות וכוח האדם מספטמבר והלאה
  • מוסדמחירים עבור כניסת שלב ג' עד ספטמבר
  • כניסת שוכרים חדשים למערכת

 

 1. הגיל הרך:
             1 מספר הילדים בכל גן בשנה הבאה
  2.2 תקינה
  2.3 מספר המטפלות בכל גן בשנה הבאה בהתאם לתקינה

2.4 כניסת שוכרים חדשים למערכת
2.5 מבני הגנים

2.6 תקציב לשנה הבאה
2.7 כניסתה של הילה צפריר לתפקיד זמני של ניהול הגיל הרך

 1. חינוך חברתי:

1.1  שלדג – מצב נוכחי:

שכבה מספר ילדים נוכחי כמות מדריכים
א+ב 38 2
ג 22 1 מדריך "רץ"
ד 20 1
ה+ו 33 1

סה"כ: 6 מדריכים

שלדג – מצב חדש – מיידי, לאחר כניסת שלב ג'
(בוצע מיפוי ותשאול של הנכנסים לשלב ג' מי מהם מעוניין להיכנס למערכת עוד השנה ולאילו שכבות):

שכבה מספר ילדים נכנסים משלב ג' מספר ילדים חדש כמות מדריכים
א 3 22 1 מדריך "רץ"
ב 1 20 1
ג 3 25 1 מדריך "רץ"
ד 1 21 1
ה+ו 2 35 1

סה"כ: 7 מדריכים + 2 מדריכים בחלקי משרה

לסיכום:

קליטת שלב ג' אל המערכת במהלך השנה הנוכחית אפשרית ברב השכבות.  אנו נאפשר לילדים להיקלט במסגרות בהן ניתן להיקלט והשאיפה היא שמהר מאוד נוכל לקלוט את כולם בכל השכבות.
ולכן נכון לעכשיו רק הילדים של שכבות ה-ו משלב ג' יוכלו להיכנס מיידית.
כניסה לשכבה ג'-ד' תתאפשר בשבועות הקרובים בהתאם לחפיפת כניסת המדריכים החדשים.
כניסה לשכבה א'-ב' אינה אפשרית כרגע, עד אשר יגויס המדריך ה"רץ".

1.2 שלדג – מחירים עבור כניסת שלב ג' עד ספטמבר:

– למצטרפים משלב ג' ממאי ומעלה: 1,250 ₪ לחודש.

– למצטרפים משלב ג' רק ליולי ואוגוסט: 1,500 ₪ לחודש.

– תאריך כניסה אחרון: עד 10.07.17.

– תאריך הרשמה אחרון: 25.05.17.

1.3 שלדג – מצב חלוקת השכבות וכוח האדם מספטמבר והלאה = שנה הבאה.

אפשרות 1:

שכבה מספר ילדים כמות מדריכים
א 27 2
ב 22 2
ג 24 2
ד 29 1 מדריך "רץ"
ה 24 1
ו 20 1

                                                                                                            סה"כ: 10 מדריכים

אפשרות 2:

שכבה מספר ילדים כמות מדריכים
א 27 2
ב 22 1 מדריך "רץ"
ג 24 1
ד 29 1 מדריך "רץ"
ה 24 1
ו 20 1

                                                                                                            סה"כ: 9 מדריכים

לסיכום:

בחירה בין 2 האופציות אפשרית רק לאחר בחינת ההשםעה על המחיר החודשי שעל ההורים יהיה לשלם.
יש להעביר לאירית לתקצוב ולבדיקת תמחור ולאחר מכן להביא לדיון והצבעה במועצת חינוך.

באחריות: שני בורשן, עד ה25.5.17.

1.4 מוסד – מחירים עבור כניסת שלב ג' עד ספטמבר:

החלה כניסה של נערים משלב ג' למוסד.

מחיר מוצע:

 • למצטרפים משלב ג' במאי או ביוני: 370 ₪ לחודש כולל יולי אוגוסט
 • למצטרפים משלב ג' ביולי: 450 ₪ לחודש

1.5 שוכרים חדשים:

השאיפה היא כמובן לאפשר כניסה לחינוך החברתי, הדבר מותנה ביכולת המערכת לקלוט. כל מקרה ייבחן לגופו.

 1. הגיל הרך:

2.1 מספר הילדים בכל גן בשנה הבאה:

בית תינוקות שקד זית תמר דרור עפרוני
9 24 29 26 32 30

 

גם בשנה הבאה נמשיך בגני חובה וטרום חובה דו שנתיים ללא ערבוב שכבות.

 • תקינה:
שם הגן יחס אנשי צוות ילדים בשעות 8:00-14:00 צוות בשעות
7:00-8:00
14:00-16:00
תקן תמ"ת/משרד החינוך (להשוואה) מספר ילדים מרבי מספר ילדים מינימאלי לפתיחת גן חופש ניהולי
גפן 1:4
ולא פחות משתיים
אחד פחות מתקן מלא ולא פחות משתיים 1:5 16 6 ניתן להוסיף ילד אחד מעל התקן
שקד 1:5
ולא פחות משלוש
אחד פחות מתקן מלא ולא פחות משתיים 1:7 24 10 ניתן להוסיף 3 ילדים מעל התקן
זית 1:6
ולא פחות משלוש
אחד פחות מתקן מלא ולא פחות משתיים 1:8 27 15 ניתן להוסיף 3 ילדים מעל התקן
תמר 1:7

ולא פחות משלוש

2 אנשי צוות
תגבור בחופשים
2 אנשי צוות עד 28 ילדים 3 אנשי צוות עד 35 ילדים 35 ניתן להוסיף 4 ילדים מעל התקן
עפרוני 1:9

ולא פחות משלוש

2 אנשי צוות
תגבור בחופשים
2 אנשי צוות 35 ניתן להוסיף 4 ילדים מעל התקן
דרור 1:9

ולא פחות משלוש

2 אנשי צוות
תגבור בחופשים
2 אנשי צוות 35 ניתן להוסיף 4 ילדים מעל התקן

 

2.3 מספר המטפלות בכל גן בשנה הבאה בהתאם לתקינה המופיעה בטבלה מעלה:

בית תינוקות שקד זית תמר דרור עפרוני
2 מטפלות 5 + מחליפה 5 + מחליפה גננת + 3 סייעות גננת + 2 סייעות גננת + 2 סייעות

 

2.4 שוכרים – לא יוכלו להיכנס לגנים בהם אין מקום, מלבד גנים של משרד החינוך בהם לא למנוע כניסת ילדים למסגרת.

2.5 מבני הגנים: דוד פייברג, איש הבטיחות מהמועצה, ביקר בגנים והעביר רשימת ליקויים. בטיפולו של עוזי.

2.6 תקציב לשנה הבאה:

בדצמבר 2017 שכר המינימום צפוי לעלות ל29.8 ₪ לשעה.

יש להעביר לאירית לתקצוב ולבדיקת תמחור ולאחר מכן להביא לדיון והצבעה במועצת חינוך.

 באחריות: הילה צפריר, עד ה25.05.17.

2.7 כניסתה של הילה צפריר לתפקיד זמני של ניהול הגיל הרך:

כפי שפורסם ב25.4.17 לאחר עבודת גיוס מאומצת שבוצעה ע"י מספר חברים במועצת חינוך, לצורך איתור וגיוס מחליפה לעמית, נבחרה מועמדת שיכולה הייתה להתחיל את עבודתה רק בתחילת ספטמבר. אי לכך, הוחלט על מינוי זמני של הילה צפריר לתפקיד זה.
במקביל להתחלת החפיפה של הילה ולכניסתה לעבודה, הודיעה לנו המועמדת כי מסירה את מועמדתה.
נכון להיום, הילה כבר החלה עבודה נמרצת והחפיפה מתקדמת מיום ליום.
לגבי איוש המשרה באופן קבוע – מועצת החינוך תתכנס בהמשך ותדון בנושא ובחלופות השונות.
אנו מודים לעמית מקרב לב על עבודתה ותרומתה הרבה למערכת, ומאחלים לה הצלחה רבה בהמשך הדרך.
אנו מודים להילה על הירתמותה לסייע ולקחת על עצמה תפקיד מאתגר זה, ומאחלים לה הצלחה רבה.

 

השארת תגובה