פרוטוקול וועד האגודה 2/17

מתיישבי דביר אגודה קהילתית כפרית אגש"ח מספר אגודה 57004961-9

קיבוץ דביר ד.נ. הנגב 85330

טלפון: 08-9111300 פקס: 08-9111410

וועד האגודה 2/17

                                                                     פרוטוקול

סיכום ישיבה של  וועד הנהלה  מס'  02/2017  מתאריך  08 לפברואר 2017

משתתפים:  עוזי, טל, ערן,  אסף, יאיר אירית

סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת – מס 1/17
 2. הנה"ח חשבונות אגודה – תמר מנהלת החשבונות סיימה את תפקידה. רוני קרימר החליפה אותה. עברה תקופת חפיפה של כחודש וחצי. קיימה מפגשים עם גורמים רלוונטיים בישוב. בקרוב יתקיימו מפגשים עם גורמים רלוונטיים במועצה. יש להשלים את הפרוצדורות הטכניות מול הבנק. תחילת כניסתה של רוני גם לנושאי מזכירות אדמיניסטרטיבית  להנהלת הוועד החלה.
 3. עלון דביר לאן – צוות בהובלת דגן בקון בוחן את מודל העלון בהתייחס לכך  שהאתר החדש החל לפעול. ומהותית נכון החיבור והאיחוד של העלון עם האתר .
 4. צח"י דביר 2017שלהבת משיח נכנסת לתפקיד ראש צח"י בליווי אביטל. קיימה מפגשים עם גורמים רבים בדביר ובמועצה. תינתן עדיפות לטיפול בתחום החינוך. תבחן התכנית שנכתבה ע"י הגר בקון ושירי לבל בעקבות מבצע "צוק איתן". כרגע בשלבי הקמת התשתית הארגונית של עץ המבנה ואיוש בעלי תפקידים ורכזי מכלולים.
 5. דוח מהבינוי הקהילתי– כ-40% מהנושאים שעלו במרחב הפתוח מקודמים. חלק מהנושאים שעלו שולבו בתחום עיסוקם של צוותים קיימים וחלק נבחנים למול בעלי הרעיונות. צוות הבינוי הקהילתי ממשיך לעקוב אחר הפעילויות. כמו כן, עסוק בבניית תכנית עבודה והצבת יעדים לשנת 2017.
 6. מנהלת הקהילה – נמסר שורד סיימה את תפקידה. עד לבחירת מנהל/ת חדש/ה  יאיר ימלא את מקומה של ורד ככתובת לאגודה אל מול נושאים הקשורים בקיבוץ. תודה לורד על שיתוף הפעולה ובהצלחה בדרכה החדשה .
 7. שער דביר –  נפגע מרכב פרטי, בשל כך הוא פתוח כל העת. מוגשת תביעה לחברת הביטוח של הרכב הפוגע לשם כיסוי הנזק.
 8. פורים 2017 – אופז לוי לקח על עצמו לארגן את פורים 2017. יש לרענן עימו את הנהלים שפורסמו ע"י הועד. עדין לא ברור היכן יתקיים האירוע. ניר עמדה שהוכן בוועד בנושא חגי האלכוהול (פורים \ סילבסטר) יפורסם לציבור – באחריות עוזי
 9. ליווי ההסעות ל"יובלי הנגב" – כללית  המודל עובד היטב (דגש על הבקרים, יש פחות כיסוי בנסיעה חזרה לדביר.  הנושא בהסדרה). רון-מדריכת הנוער תהיה אחראית לתפעול ההסעות עם יציאתה של שני שירמן מהטיפול בנושא. תודה לשני . נערי יא', יב' עודכנו. קיימת אפשרות לחיבור של מדריכת הנוער לשכבות נערים שעד עתה לא הגיעה אליהם. .
 10. פינת המחזור – החדשה ליד שער היציאה לדולב נמצאת בתהליכי הקמה מתקדמים. באחריות הועדה המוניציפאלית.
 11. נוי דביר 2017 – גובש המכרז לקבלן נוי ויפורסם בקרוב זאת בנוסף לתוכנית עבודה ותכנית בקרה ופיקוח.
 12. מפגש מטה דביר מול מטה מועצה- התקיימה פגישת בין המטות, נערך דיון ומשוב על המפגש.
 13. שילוט בתי משפחות – שלב ב' ושלב ג' בהרחבה יוצא לדרך ע"י צוות הקליטה. שלטים בדומה לשילוט של דיירי שלב א'.

החלטות:

 1. פרוטוקול מס' 01/17 – אושר ויפורסם לציבור
 2. הנה"ח – נראה שרוני נכנסת יפה לתפקיד . המשך ליווי ובקרה של אירית עוזי ואסף.
 3. עלון דביר – הוועד רואה חשיבות בתהליך שמתקיים יחד עם עדה \ נציגי האתר ובעלי עניין נוספים, הצוות הוזמן לקיום מפגש עם בינוי קהילתי – התהליך ימשיך ויבחן.
 4. צח"י דביר – שלהבת נכנסה לעניינים בליווי צמוד של אביטל. שמנו לעצמנו כיעד להשלים הערכות שלמה בנושא צח"י לאחר השלמת הקמת הצוותים (ראשי מכלולים ומספרי 2) ולהיערך במהירות מתוך ההבנה שכעת אנו לא ערוכים ונרצה לשנות מציאות זו. הדגש כאמור על החינוך בחירום.
 5. בינוי קהילתי – הוועד מחזק את ידי מובילי הבינוי , חנה וערן, והצוות כולו- התהליכים והמשכם ניכרים בשטח ומהווים בסיס חשוב לחיזוקה של קהילת דביר.
 6. מנהלת קהילת קיבוץ דביר – הוועד יערך ויעבוד מול נציג דביר או מנהל קהילת דביר לכשיבחר, הוועד רואה חשיבות של עבודה צמודה ומשותפת בין שני הגופים. ישנם נושאים נוספים ,שונים לטיפול ולליבון שלעת עתה בהמתנה.
 7. שער דביר – עלות התיקון מוערכת בכ- 45,000 שקלים, הופעל ביטוח הרכב הפוגע לכיסוי העלויות, אנו דוחפים ליציאה לתיקון השער בהקדם. (באחריות עוזי וחנן). בעת פרסום שורות אלו השער תוקן ופועל .
 8. פורים 2017 – יהווה בחינת מודל העבודה לאור ניר העמדה שהוכן, ברור לנו הצורך לשנות את מציאות ניהול אופי החגים הללו ולהתאימו למציאות של דביר 2017
 9. ליווי הסעות – המשך ליווי הוועד (באחריות אסף) יחד עם רון רכזת הנוער מול בית הספר היסודי ומבואות הנגב.
 10. פינת המחזור החדשה – אושרה היציאה לביצוע. בעת פרסום פרוטוקול זה הפינה הושלמה .
 11. נוי דביר – מכלול שלם של פעולות שנעשות כיום בדביר יתרמו רבות לשיפור הנראות של היישוב תוך השלמת פרויקטים הנדסיים שונים שבדרך.  עבודה צמודה של ליאור חיון   והוועדה  המוניציפאלית עצמה מול הוועד והמועצה בנושאים השונים מתוך הבנה שיש הרבה מה לעשות ורוצים להספיק הרבה בזמן קצר.
 12. מפגש מטה דביר עם מטה מועצה-  התקיימה פגישת מטות, נערך דיון ומשוב על המפגש במפגש סוכמו הדברים הבאים :
  • 1. יתואמו פגישות רכזי מכלולים (מוניציפלי, חינוך, תרבות וכוי) עם נציגי אגפי מועצה.
   • 1.1. התקיים מפגש עם המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה,
   • 1.2. התקיים מפגש עם המחלקה המוניציפלית,
   • 1.3. התקיימה פגישה עם צח"י מועצה
   • 1.4. פגישות עם חינוך \ תרבות – יתואמו
  • 2. יתואם מפגש של מטה מועצה מול ציבור דביר, הזדמנות לשמוע ולהשמיע. על מועד הפגישה תבוא הודעה.
  • 3. נציג הקיבוץ במועצה– הנושא הועלה גם במטה מול מטה וגם בישיבת הוועד, סטטוס הדברים:
   • 3.1. נציג הקיבוץ במועצה אינו נוכח ואינו מחובר לנעשה ביישוב. אנחנו מתנהלים ללא נציג כיום.
   • 3.2. אסף וסיגל יקיימו פורום מפגשים קבועים לקידום ענייני דביר במועצה, אסף יזומן כמשקיף דביר למליאות מועצה.
 1. שילוט בתי משפחות – מוערך ב כ 16,000 שקלים, הוועד אישר הוצאה זו.

 

וועד האגודה

השארת תגובה