בינוי קהילתי

היחסים בין אגודה קהילתית, קיבוץ, ועד מקומי ומועצה אזורית.( מצגת אוגוסט 2023)

פרוייקט הגינה הקהילתית – יוצא לדרך

שביל הצרצרים נפתח

סיכום מפגש צוות בינוי קהילתי 12.3.17

סכום מפגש צוות הבינוי הקהילתי 26.2.17

החנייה באזור בתי הילדים

צוות בינוי קהילתי שמחים להזמינכם למפגש