פה יבנה מרכז מחזור מרכזי

פה יבנה מרכז מחזור מרכזי

ממערב למסגריה ומול שער דולב תחת עצי החרוב , הולך ונבנה מרכז מחזור חדש

שיחליף את זה שבכניסה לשכונה.

המרכז שיהיה מוקף בחומת בטון יהיה ודאי יותר מאורגן מקודמו

וישפר את פני המראה של הכניסה לשכונה.

השארת תגובה