שרותי מועצה

נמלת האש – ב 19/7 יגיעו לדביר נטרים מטעם המועצה ויבצעו מיפוי של נמלת האש בשטחים הציבוריים. אם ידוע לכם על מקומות ציבוריים בהם קיימת אוכלוסייה של נמלת האש בבקשה תעדכנו אותי או מישהו מוועדת איכות הסביבה.