עדכוני צח״י

מרכולית בימי הקורונה

סיכום יומי צח"י דביר  02/04/2020

לקראת סוף השבוע

מזה כשלושה שבועות אנו נמצאים במציאות שאינה נתפסת, איננו מנהלים שגרה והיום יום שלנו כבר לא כל כך מוכר לנו.

כולנו מגנים על הישוב שלנו ועל כולנו, אנחנו לא מתפשרים ואנו ממלאים את ההנחיות ללא פשרה והתוצאות ניכרות בשטח.

בנימה זו אנו ממשיכים לבקש להמשיך בעבודה הטובה הזו, להמשיך למלא את הנחיות משרד הבריאות, להמשיך לצמצם את כניסת אורחים ליישוב ולהמשיך להתגונן במיגון המתאים ובשמירת מרחק והתקהלות.

אנו מזכירים לכולם שההנחיה על עריכת ליל הסדר היא רק עם בני אותו בית אב שקיים היום, כלומר רק מי שמתגורר באופן קבוע ביישוב. אנו מבקשים להימנע מארגון ארוחה רבת משתתפים והזמנת אורחים.

בידודאנו מבקשים שכל מי שנכנס לבידוד יעדכן את המרפאה לטובת ביצוע מעקב ולדווח באתר משרד הבריאות

תזכורת!! הנחיות משרד הבריאות החל מתאריך 29/03/2020 – קיבוץ דביר

שימו לב שלאור התארגנות טובה יותר ההזמנות מהאתר יתקבלו עד השעה 21:00.

משלוח לתושבים שמעל גיל 65 באמצעות מתנדבים יחל מהשעה 10:00. איסוף ההזמנה לכלל התושבים יתבצע החל מהשעה 12:00 ברמפה מאחורי המרכולית. 

בימי שישי לא יתקיימו הזמנות מהאתר אנא היערכותכם.

שעות פתיחת המרכולית: ימים א-ה מהשעה 07:00 ועד השעה 17:30, כאשר בין השעות 08:00-09:00 ו 11:00-12:00 יהיו אילו שעות לאוכלוסייה המבוגרת, קרי תושבים מעל גיל 65.

בימי שישי בין השעות 07:00-08:00 המרכולית תהיה זמינה לאוכלוסייה המבוגרת והחל מהשעה 08:00 ועד השעה 14:00 המרכולית תהיה זמינה לכלל התושבים

חדר האוכל

חדר האוכל ממשיך בביצוע הזמנות לכלל התושבים בנוסף לאפשרות ביצוע TAKE-AWAY. מזכירים שלתושבים מעל גיל 65 יתאפשר משלוח באמצעות מתנדבים.

הזמנות יש להעביר בוואטסאפ למספר 7656287050- או למייל econom@dolav.co.il עד השעה 10:00. ההזמנות לתושבים מעל גיל 65 יתקבלו בביתם החל מהשעה 11:30.

ליל הסדר – חדר האוכל פרסם תפריט לרכישת ארוחה לכבוד ליל הסדר ואת ההזמנות ניתן לבצע עד יום ראשון, 05/04/2020 בשעה 10:00.

תזכורת!! הנחיות משרד הבריאות החל מתאריך 29/03/2020 – קיבוץ דביר

מותר
מותר לצאת מהבית עד למרחקשל 100 מטר בליווי בני אותובית אב.מותר לצאת לרכוש מזון, מומלץשאחד מבני המשפחה יעשהזאת ועדיף בתוך היישוב תוךהקפדה על ריחוק ועמידה בתנאיהחיטוי בכניסה לבתי העסקהפעילים.מותר משלוחים עד דלת הביתללא מגע
אסור
אסורה התקהלות ובכלל זה גםאירוח.צמצם מגע עם אנשים מחוץליישובאין כניסת אורחיםעובדים חיוניים אשר יוצאיםמהקיבוץ מתבקשים לשמור עלריחוק חברתי במקום עבודתםובעת חזרתם לקיבוץחל איסור על מכירה קהילתיתשל ספקים

אין יותר מידי, יש פחות מידי !

כולנו מתבקשים להגביר את המודעות ולפעול לקיום מלא ומהודק של

ההנחיות, אלו אינן המלצות !

קישורי שרותים:

מרכולית בימי הקורונה

חדר אוכל בפסח

קומונה בשבוע הבא