חינוך

מצבת כוח אדם של מערכת החינוך בדביר, מגיל לידה ועד יב'

לוח שנה תשפ"ג 2022-2023 חינוך -קיבוץ דביר

סיכום פעילות שנת תשפ״ב והצגת תכניות לקראת שנת תשפ״ג