גד"ש-גידולי שדה

מידע עדכני על ענף הגד"ש 

אנו מגדלים את כל הגידולים באופן עצמאי. מכירת התוצרת החקלאית מתבצעת לגורמים שונים לפי שיקולים של מחיר,אמינות ועוד. הפפריקה והפטרוזיליה משווקות לתבליני הנגב

כמות מים שנתית

כ – 1,000,000 קוב שפד"ן (מיים מטוהרים).

כ – 500,000 קוב שפירים (מיי שתיה).

סה"כ כמות מיים 1,500,000 קוב.

ממוצע גשם רב שנתי 292 מלימטר.

השמדת גזר – סרטון   קציר תחמיץ – סרטון

צוותי גד"ש לדורותיהם