הפסקות חשמל זמניות ב 26-7-2021

הפסקות חשמל זמניות  ב 26-7-2021

לציבור החברים שלום,

ב 26-7-2021 אנחנו מבצעים תחזוקה לרשת המתח הגבוה בקיבוץ כפי שאנו נוהגים לעשות אחת לשנתיים. לשם כך יבוצעו ניתוקי חשמל יזומים של קווי החשמל בקיבוץ.

אודות לכך שהחלפנו לאחרונה את מסדר החשמל הראשי של הקיבוץ, אנחנו יכולים כיום לבצע הפסקת חשמל ברמה של קו בודד מבלי לפגוע באספקת החשמל של כלל הקיבוץ.

החלק העיקרי של העבודה תתבצע בשעות הבוקר על רשת החשמל העילית באזור המשקי מבלי שתופסק הספקת החשמל לשאר חלקי הקיבוץ. הגנרטור המשקי יופעל לצורך אספקת חשמל לאזור המשקי.

הפסקת חשמל בשכונות דמעות ואושר וסברה ושתילה תהיה בשעות הצהרים לפרק זמן של שעה לערך לצורך טיפול בשנאי שבקיוסק. בשלב זה אין לנו גיבוי של גנרטור לשכונות אלו.

אספקת החשמל ליתר השכונות לא תיפגע כתוצאה מהעבודות ביום זה.

השארת תגובה