סכום ישיבת ועדה מוניציפלית

סכום ישיבת ועדה מוניציפלית

השתתפו בישיבה – פיני טל , חגוש , עדה  , יינון , אליאן , זיו , עוזי והח"מ

1. סטטוס נסיעה בכביש עוקף מתחם החינוך –
   1) יש להמשיך בהסברה לתושבים. על כל אחד מאיתנו בצוות להיות "שגריר" ואף להעיר לתושבים שחונים בצמוד לבית התינוקות
   2) יינון תלה שלטים במבני החינוך הרך.
 
2. פסי האטה בהרחבה – 
   1) קיבלנו את התכנית לביצוע פסי האטה בהרחבה. אנחנו נעבור עליה ובמידה ולא יהיו הערות נצא לביצוע בתקופה הקרובה.
 
3. עקרונות לטבלת פיקוח על קבלן הנוי(אחזקה) –
   1) מעבר חודשי על טבלת הפיקוח עם הקבלן.
   2) מנהל העבודה צריך להכיר שיש מפקח "שמסתכל" עליו.
   3) בחודשים הראשונים – פעם בשבוע עוברים עם הקבלן על מה שביצע
   4) בעיקר – פיקוח על תנאי החוזה שנחתם
   5) הכרות עם המפקח , מנהל הקהילה ורכז התחום המוניצי'
   6) אחת לרבעון פגישה עם הקבלן לטובת ריג'קטים וסיור
 
4. דרישות מהמפקח על הנוי:
   1) קבלת תכנית חודשית מהקבלן , מעבר עליה ואישור.
   2) אחת לכ-3 ימים לעשות סיבוב ברחבי הישוב ,לרשום כשלים ולזהות אזורים שדורשים טיפול.
   3) המפקח יכיר את תכנית ההשקיה והכיסוח.
   4) לייצר תהליך של קבלת "תלונות" מהתושבים.
   5) המפקח יהיה איש הקשר מול הקבלן נוי.
   6) המפקח יוודא שהפועלים לא מבצעים עבודות גינון פרטיות במהלך יום עבודה.
   7) יאשר לקבלן הוצאות לא מתוכננות ביחד עם מנהל הקהילה.
   8) אחת לחודשיים יעביר דוח מצב וסטטוס לוועדה המוניציפאלית.
   9) בשגרה יהיה בקשר עם מנהל הקהילה ורכז הוועדה המוניצי' בכל הקשור לעבודת הנוי.
   10) המפקח יכין טבלת פיקוח ע"ב הסעיפים שהוצגו והטבלה שהוצגה בישיבה ויעבוד ע"ב מול הקבלן
 
           הערה – עד פרסום מייל זה נבחרה עדה רות להיות המפקחת על הנוי
 
5. תהליך לתכנית פיתוח:
   1) ביצוע סקר תושבים בנושא פיתוח הנוי
   2) הכנת פרוגרמה – מה הרצונות והצרכים שלנו בישוב
   3) התייחסות לתב"ע ולפיתוח הקיבוץ
   4) בחירת אדריכל נוף שיבצע תכנון (יהיה שותף לתהליך)
   5) הכנת תכניות מגירה לפיתוח הנוי
   6) ביצוע פיתוח(מיידי ועתידי) ע"פ תעדוף , תקציב , שטחים שדורשים טיפול מיידי וכו'(ביצוע ע"פ פעימות).
 
                             בברכה , ליאור חיון 
   

תגובה אחת

  1. רונן גליצנשטיין הגב

    ליאור, היי

    בהמשך לשיחתינו, מציע לבדוק לקראת טו בשבט שכל משפחה תיתן 100 ש"ח לשתילה של עץ לאורך כביש הכניסה הראשי להרחבה משני הצדדים.

השארת תגובה