סיכום מפגש צוות בינוי קהילתי 17.12.17

סיכום מפגש צוות בינוי קהילתי  17.12.17

משתתפים: ערן, יאיר, חווה, אביטל נורית, חנה

 

הערכות והזמנות לקוביית רוטשילד- חלוקת תפקידים אחרונה לפני האירוע. כחלק מהתהליך ההזמנות לקובייה יש תחושה של התרחקות של חברי קיבוץ ללא קשר להרחבה.

 

מתוכנן- אירוע השקה משולב של העלון החדש, אתר האינטרנט ו חדר האוכל: לתת מקום והוקרה לעבר, סיוע הארכיון הקיבוץ. תקווה שהאירוע שיחבר תושבים וותיקים כחדשים.

 

דיון על מגמות השינוי ביישובים בסביבה, כולל רעינות לעזוב את וועד האגודה הקהילתית. מגמה כלל ארצית, שאולי ניתן למתן את השיפוע של השינוי אך השאלה, האם ניתנת לעצירה?

 

עולה מחדש הנושא ל"ממד האושר" או "מדד יישובי לשביעות רצון "- כדרך לאמוד את מצב הקהילה באמצעות שאלון לפרטים שחיים בה. נדרשת על חשיבה ב 2018.

סיכום והפצה- ערן וחנה

השארת תגובה