קיבוץ

 


לנשות ואנשי דביר ולנציגינו בוועדות ובמוסדות.

ארכיון הקיבוץ אוסף ומטפל בחומרים המתפרסמים על אנשינו בידי אנשינו, על ידי המוסדות שלנו ועוד.

היום רוב ככל החומרים הם דיגיטליים, גם אלה שמודפסים ונתלים על לוח המודעות,

שלחו לי חומרים אלו וכל מה שתרצו שיישמר בארכיון, למייל ולא על נייר,

כך החומרים יישמרו הרבה יותר טוב, וגם נשמור על דביר ירוקה.

 מייל הארכיון –

archive.dvir@gmail.com

  תודה,

יום נעים,

איל תדהר

 

 "אות מגן המצטיינים" יוענק לחברתנו חוה יצקר

אלבום תמונות ישנות – דביר 1977 – אנשים

אלבום תמונות ישנות – דביר 1977 – הרפת, ונופי דביר והארץ

 

נפרדים מחברנו היקר רפי אנג'ל

חגי חדשי לא איתנו עוד – לזכרו

 

קציר סלרי בגד"ש

 

הנהלת קהילה

חדר אוכל מתחדש

משק: 

דולב 

כניסה לאתר דולב

 ענפי שרות: 

מועדי פתיחת ענפי שרות (מעודכנים 1.18)

View Fullscreen

פרוטוקולים

 

פרוטוקולים 

הכניסה באמצעות סיסמה